Suomeksi In English På svenska Norsk
header

Laminær forbrenning

 Forbrenningsprosessen i Wallas-produktene er basert på laminær forbrenning. I motsetning til turbinvarmeapparater som har et svært høyt brøl eller "jetfly"-lyd, er vår laminære forbrenningsprosess omtrent lydløs, og krever ingen lyddemping.

I tillegg til å være stillegående, er forbrenningsprosessen også svært ren. Ved å opprettholde en perfekt brennerbalanse, med andre ord en korrekt blanding av oksygen, drivstoff og temperatur, er prosessen svært ren. Et Wallas-produkt vil brenne rent ved enhver innstilling, og behøver ikke perioder på høye innstillinger for selvrengjøring:

 


 
Jevn og stillegående laminær flamme Wallas parafinbrenner
Wallas dieselbrenner

De 3 essensielle elementene ved en laminær flamme

  1. Det første nødvendige elementet er drivstoff. Drivstoffet pumpes med en spesiell magnetisk ventilpumpe. Pumpen tåler spennings- og strømsvingninger svært godt, er veldig stillegående og integrert i hvert eneste Wallas-produkt. En målt mengde drivstoff pumpes inn i bunnen av brenneren (se no. 1 i bildet).

  2. Det andre elementet er temperatur. I startfasen vil antenningstemperaturen genereres av en glødeplugg. Når flammen antennes, begynner den å varme opp radiatoren (se nr. 2 i bildet), og etter kort tid vil glødepluggen slås av. Radiatoren reflekterer varmen fra varmeapparatet til bunnen av brenneren, og varmen som oppstår får det flytende drivstoffet til å fordunste.

  3. Det tredje elementet er forsinkelse. Brenneren har en forsinkelsessone som er markert med en blå pil. Forsinkelsen er nødvendig for å dele opp kullhydrogenkjedene. Diesel har lengre aromatiske kjeder enn parafinolje og behøver derfor lengre forsinkelse og høyere temperatur for å bryte kjedene fullstendig og oppnå ren forbrenning.     
       


 
 

 
Wallas reserves rights to make changes or corrections.
Wallas remote privacy policy