Rökgasgenomföringssats

För anslutning av värmaren till skorstenen eller genom en vägg. För vägginstallation krävs även 4004.


Wallas-kod:4880