4004 utloppskåpa för väggenomföring

För intag av förbränningsluft och utlopp av rökgaser.


Wallas-kod:4004