Dräneringsspärr

Dräneringsspärr för 28 mm rökgasslang. Avsedd för hårdare väderförhållanden där vatten från däck eller skrov kan komma in i genomföringen. Även för kondenserat vatten i en lång rökgasslang. Leder bort rökgasen och leder vattnet till önskad plats.


Wallas-kod:602293