Isoleringsstrumpa

Värmeisoleringsstrumpa som förhindrar att den varma rökgasslangen kommer i kontakt med känsliga ytor på båten.


Wallas-kod:1030