Suomeksi In English På svenska Norsk

Manöverpanel

Den eleganta och lättanvända manöverpanelen har en mängd manöver- och kontrollfunktioner.

Funktionen för fördröjd igångsättning/avstängning skyddar systemet från oavsiktlig igångsättning och avstängning. Den nya LED-upplysta panelen kan antingen byggas in eller ytmonteras samtidigt som termostatkapaciteten bevaras.

Manöverpanelens egenskaper

Smidig, intelligent PI-termostatkontrollfunktion

Wallas PI-termostatkontroll justerar värmaren så att den värms upp snabbt, och bevarar därefter värmareffekten för att ge en jämn inomhustemperatur i stugan. Se hur det fungerar i filmen.  

Manuell manöverfunktion

Värmaren kan också manövreras med en enkel reostat i det manuella manöverläget.

Solströmbrytaren ”Sun Switch”

Sun Switch-funktionen minskar energianvändningen genom att automatiskt stänga av värmaren när väderförhållandena höjer stugtemperaturen. Sun Switch stänger av värmaren om stugtemperaturen är 3 grader Celsius högre än termostatinställningen i minst 30 minuter.

Funktion för oavsiktlig igångsättning och avstängning

Oavsiktlig igångsättning och avstängning av värmaren förhindras genom en knapp för fördröjning på två sekunder av igångsättning och avstängning.

Inbyggd montering eller ytmontering

  • Exempelbild på inbyggd panel

  • Exempelbild på ytmonterad panel

 

 

 

Vi reserverar oss för eventuella fel i informationen.