Suomeksi In English På svenska Norsk
header

Funktionsdiagram

 

Funktionsmässigt bygger värmaren på en helt sluten förbränningsprocess. Värmaren är utrustad med en fläkt för luftintag, som också blåser ut rökgaserna i utloppet genom en värmeåtervinningsenhet. Den slutna processen innebär att rökgaserna aldrig sprids till inomhusluften.

Bränslet leds till brännaren via en integrerad pump. Tanken kan därför förvaras under stugan, där den är lätt att fylla på.

Det bränsle som leds till brännaren antänds med ett glödstift. När temperaturen är tillräckligt hög förångas bränslet och brinner med en ren blå låga. När brännaren är tänd är den konstruerad för att bevara ett tillräckligt ångtryck.

Allt detta sker helt automatiskt.

Den elektronik som styr enheten – fläkten, glödstiftet och bränslepumpen – kräver strömförsörjning på 12 V. På grund av den tillfälligt höga glödspänningen måste brännaren strömförsörjas med ett 12 V-batteri. Batteriet laddas vanligtvis med solpaneler, eftersom det oftast räcker med en liten mängd ström.


 
 

 
Vi reserverar oss för eventuella fel i informationen.