Suomeksi In English På svenska Norsk

Manöverpanel

Den eleganta och lättanvända manöverpanelen har en mängd manöver- och kontrollfunktioner.

Funktionen för fördröjd igångsättning/avstängning skyddar systemet från oavsiktlig igångsättning och avstängning. Den nya LED-upplysta panelen kan antingen byggas in eller ytmonteras samtidigt som termostatkapaciteten bevaras.

Manöverpanelens egenskaper

Smidig, intelligent PI-termostatkontrollfunktion 

Wallas PI-termostatkontroll (värmare som drivs med lysfotogen har vanliga termostater istället för PI-system) justerar värmaren för att ge snabb uppvärmning och bevarar värmareffekten för att ge en jämn kabintemperatur utan varierande fläktljud. Se hur det fungerar i filmen.

Manuell manöverfunktion

Värmaren kan också manövreras med en enkel reostat i det manuella manöverläget.

Förstärkt luftblåsning i två steg

För att förbättra upptorkningen av kabinen kan den centrala fläkthastigheten höjas oberoende av den inställda värmeeffekten med användning av den förstärkta luftblåsningsfunktionen.

Friskluftsventilation

Under varma dagar är det praktiskt att kunna blåsa in frisk luft i kabinen utan att värma upp den, med användning av ventilationsfunktionen.

Solströmbrytaren ”Sun Switch”
Sun Switch-funktionen minskar energianvändningen genom att automatiskt stänga av värmaren när väderförhållandena höjer kabintemperaturen. Sun Switch stänger av värmaren om kabintemperaturen är 3 grader Celsius högre än termostatinställningen i minst 30 minuter.

Funktion för oavsiktlig igångsättning och avstängning

Oavsiktlig igångsättning och avstängning av värmaren förhindras genom en knapp för fördröjning på två sekunder av igångsättning och avstängning.

Inbyggd montering eller ytmontering

  • Exempelbild på inbyggd panel

  • Exempelbild på ytmonterad panel

 

 

 

Vi reserverar oss för eventuella fel i informationen.