Suomeksi In English På svenska Norsk
header

Laminaarinen palaminen

Laminaarinen palaminen Wallas-tuotteissa


Wallas tuotteiden palamisprosessi perustuu laminaariseen palamiseen. Laminaarinen palaminen eroaa turbulenttisestä palamisesta siten, että turbulenttinen palaminen aiheuttaa voimakkaan paloäänen kun taas laminaarinen palaminen on sen hitaan virtausnopeuden vuoksi hiljainen.


Laminaarinen palaminen on myös erittäin puhdas. Puhdas palaminen saavutetaan kun kaikki palamiseen tarvittavat suureet (polttoaine, happi, lämpötila) ovat tasapainossa polttimen sisällä. Tämä tarkoittaa että hapen ja polttoaineen seossuhde on oikea ja prosessilämpötila ja prosessiaika ovat tasapainossa keskenään. Wallaksen käyttämän poltinteknologian ansiosta palotapahtuma on puhdas ja äänetön koko säädettävällä tehoalueella.

 


 
 Pehmeä ja hiljainen laminarinen liekki
Wallas valopetrolipoltin
Wallas dieselpoltin

Laminaarisen palamisen 3 elintärkeää elementtiä

1. Polttoaine. Polttoaine pumpataan poltinsylinterin alaosaan (kts. kohta 1) siihen suunnitellulla polttoainepumpulla. Pumppu annostelee automaattisesti polttoaineen määrän laitteelle koko sen toiminnan ajan. Polttoainepumppu on mäntätoiminen ja se on integroitu jokaiseen tuotteen rakenteeseen.

 2. Lämpötila. Prosessin vaatima lämpöenergia saadaan käynnistysvaiheessa hehkutulpan avulla. Kun polttoaine on höyrystynyt, liekki syttyy poltinsylinterin alalaitaan ja nousee lämpötilan noustessa kohti poltinsylinterin yläosaa. Poltinlämpötilan noustessa liekki lämmittää lämpösäteilijää ja käynnistysvaiheen jälkeen prosessin vaatimaa lämpötilaa ylläpitää lämpösäteilijä joka säteilee lämpöenergiaa poltinsylinterin pohjaan (kts. kohta 2).

 3. Viive. ns. viive (aika/matka) on tarpeellinen, jotta polttoaineen erilaiset hiilivetyketjut pystyvät pilkkoutumaan toisistaan. Polttoaineen pitää pystyä höyrystymään ja muuttamaan kemiallista koostumustaan, jotta yhdessä lämpöenergian ja hapen kanssa aikaansaadaan polttoaineen syttyminen. Höyrystymisen jälkeen pitää polttoaineen palaa myös riittävä aika, jotta aikaansaadaan puhdas ja rauhallinen liekki. Dieselöljyllä on pidemmät hiilivetyketjut kuin valopetrolilla (lamppuöljy), joka tarkoittaa että viivästysalue pitää olla pidempi ja palamislämpötilan pitää olla korkeampi, jotta hiilivetyketjut ehtivät pilkkoutua kokonaan.


     
     

     
    Pidätämme oikeuden muutoksiin.